Bu hisse endeksten çıkarıldı. DİKKAT!

Şubat 2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu ilke  kararı  kapsamında  kendi  paylarını  satın  almak üzere  Geri  Alım  Programı  uygulayan  şirketlerin  paylarından  oluşan  yeni  bir  pay  endeksi  (BIST  Geri Alım Endeksi) hesaplanması açıklaması yapılmıştı.

Paylarının geri alımına yönelik olarak devam etmekte olan bir geri alım programı olan şirketlerden; A) Bildirimlerini "Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim" adlı KAP şablonunu kullanarak değil de Özel Durum Açıklaması ile yapmış veya yapmakta olan şirketlerin,

  • Geri alımın amacı,
  • Yönetim Kurulu karar tarihi,
  • Geri alım programının öngörülen azami süresi,
  • Geri alınacak azami pay adedi, Geri alınacak paylara ödenecek azami fon tutarı (TL),
  • Bildirim tarihine kadar alımı gerçekleştirilmiş payların adedi ve ödenen tutar,

bilgilerini de içerecek şekilde yeni bir Özel Durum Açıklamasını yapıp bu bilgilere yer vermeleri gerekli.

İki hisse dahil edilirken bir tanesi çıkarıldı.

Bist Geri Alım Endeksi Aralık Ayı Değişikliği (07/12/2023 - 05/01/2024) Kamuoyuyla Paylaşıldı.

BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti kapsamında Borsa İstanbul Genel Müdürlüğünce; BIST Geri Alım Endeksi kapsamında 2023 yılı Aralık ayı için (07/12/2023-05/01/2024) ekli tabloda yer alan değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.

Logo Yazılım endeksten çıkarılırken Mıstral Gmyo ve Park Elektrik endekse dahil edildi.

Teknoloji Şirketlerinde Ara Zam Planlaması! Teknoloji Şirketlerinde Ara Zam Planlaması!

Editör: Sekna Karaca