Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirttiği bilgilere göre, aşağıda listelenen şirketler, Borsa'da işlem görmeyen statüde bulunan pay senetlerinin Borsa'da satışa sunulabilmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşu'na başvuruda bulunmuşlardır:

Dev Sermaye Artışı! Pay Sahiplerine Büyük Fırsat! Dev Sermaye Artışı! Pay Sahiplerine Büyük Fırsat!

CANTE - 184.800.000 TL MERIT - 640.000 TL NUHCM - 10.000.000 TL YONGA - 5.750.149 TL

Borsada işlem gören tipe dönüşüm, halka açık bir şirketin ortaklarının ellerinde bulunan ancak borsada işlem görmeyen hisse senetlerinin satışa konu edilebilmesi için yapılan bir başvurudur. Bu başvuru, hisse senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından kaydedilerek borsada işlem görebilir hale gelmesini sağlar.

Borsada işlem gören tipe dönüşüm talebi, şirket ortaklarının ellerinde bulunan halka açık olmayan hisse senetlerini borsada satma isteğiyle ortaya çıkar. Bu süreç, şirketin paylarının daha geniş bir yatırımcı kitlesine açılmasını sağlayabilir ve likiditeyi artırabilir.

Editör: Burhanettin Ercuman