Net Holding A.Ş., geri alınan payları içeren toplamda, Kurul tarafından elde tutma süresi 2023 yılında dolacak paylara ek süre verilmesi kararı aldı. Bu çerçevede, uzatılan süre içindeki paylarla birlikte toplam 63.875.937 TL değerindeki paylar, çıkarılmış sermayeden azaltılarak toplam sermaye 500.000.000 TL'ye düşürülecek. Sermaye azaltımı sürecinde, payların nitelikli yatırımcılardan blok alım talepleri değerlendirilecek, satış yapılarak paylar elden çıkarılacak ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygunluk görüşü alınacak.

KAP Açıklaması:

"Bilindiği üzere, SPK II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'ne uyum sağlamak amacıyla, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.12.2023 tarihli toplantısında,

Hisse Sahiplerine Sevindirici Haber: %1100 Bedelsiz Artırım Hisse Sahiplerine Sevindirici Haber: %1100 Bedelsiz Artırım

Şirketimizin 95.595.696,98 TL tutarındaki geri alınan paylar toplamı içerisinden; Kurul tarafından elde tutma süresi 2023 yılı muhtelif tarihlerde dolan ve sermaye azaltımı yoluyla itfası ve/veya satış yoluyla elden çıkarılması için 31.03.2024 tarihine kadar ek süre verilen 18.033.149,83 TL tutarındaki paylara, 45.842.787,17 TL tutarındaki diğer geri alınan payların da ilave edilmesi suretiyle bulunan toplam 63.875.937 TL tutarındaki payların; 563.875.937 TL çıkarılmış sermayemizden azaltılarak sermayemizin 500.000.000 TL'ye indirilmesine, Sermaye azaltımı süreci içerisinde, payların tamamı için nitelikli yatırımcılardan blok olarak gelebilecek olası alım taleplerinin değerlendirilmesine, satış yapılarak payların elden çıkartılmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygunluk görüşü alınmasına karar verilmiştir.

SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı" başlıklı 19. maddesi ile SPK'nın İ-SPK.22.1 (24.07.2014 tarih ve 23/759 s.k.) sayılı İlke Kararı uyarınca, 28.12.2023 bugün itibariyle uygunluk görüşü alınmak üzere SPK'na başvuru yapılmıştır."

Editör: Bengüsu Ogelman