GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Sayın Paydaşlarımız;

Şirketimizin 14.02.2023 tarihli toplantısında,

Şirketimizin 26.05.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Piyasa konjonktürüne bağlı olarak Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) payları üzerinde yaşanan hareketliliklerin daha stabil hale getirilmesi, fiyat dalgalanmalarının önlenmesi, Borsa'da sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve hissedarlarımızın menfaatlerinin korunması amacıyla 3.300.000 adet pay ve 25.000.000 TL fon ayrılarak başlatılan geri alım programı kapsamında bugüne kadar 2.574.660 adet GEDIK payına karşılık, 18.540.312 TL fon kullanılmıştır.

Yürürlükte olan söz konusu geri alım programına ilişkin olarak,1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun i- SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı ilke kararının esas alınmasına,

2) Geri alınan paylar için ayrılacak fonun 50.000.000 TL artırılmasına,

3) 3.300.000 adet pay olarak belirlenen geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 10.150.000 adet olarak, 25.000.000 TL olarak belirlenen geri alım için ayrılacak fonun 75.000.000 TL olarak revize edilmesine,

4) Geri alım programı süresinin 26.05.2022 tarihi itibarıyla geçerli olacak şekilde 3 yıl olarak belirlenmesine,

5) Geri alım işlemlerinin yürütülmesi konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi ve yürütülecek geri alım işlemlerinin yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına hususlarının devamına karar verilmiştir.

INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Sayın Paydaşlarımız;

Şirketimizin 14.02.2023 tarihli toplantısında,


Piyasa konjonktürüne bağlı olarak Inveo Yatırım Holding A.Ş. (INVEO) payları üzerinde yaşanan hareketliliklerin daha stabil hale getirilmesi, fiyat dalgalanmalarının önlenmesi, Borsa'da sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve hissedarlarımızın menfaatlerinin korunması amacıyla;


1.Sermaye Piyasası Kurulu'nun i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı ilke kararına istinaden Şirketimiz paylarının Borsa'dan geri alım işlemlerinin başlatılmasına,

SPK Teknopark Şirketleri İçin Halka Arzlarda Kolaylık Sağladı! SPK Teknopark Şirketleri İçin Halka Arzlarda Kolaylık Sağladı!


2.Geri alım programı süresinin 3 yıl olarak belirlenmesine,

3.Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 1.950.000 TL nominal (her biri 1 TL nominal değerinde 1.950.000 adet pay) olarak belirlenmesine,

4.Geri alım için ayrılacak fonun, 50 Milyon TL olarak belirlenmesine,

5.Geri alım işlemlerinin yürütülmesi konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,

6.İşbu yönetim kurulu kapsamında yürütülecek geri alım işlemlerinin yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.

Editör: Buse Nur Cinsoy