Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 02.02.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) : 30.000.000
Mevcut Sermaye (TL) : 10.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) : 28.000.000


KAP'ta yer alan açıklama şöyledir :

'' Şirketimiz Yönetim Kurulu toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

20 kat bölünecek 200 hisse 2.200 adet hisse olacak! 20 kat bölünecek 200 hisse 2.200 adet hisse olacak!

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 30.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde 18.000.000.-TL artırılarak 10.000.000.-TL'den 28.000.000.-TL'ye çıkarılmasına,18.000.000 TL'nin 16.703.603 TL'si olağanüstü yedeklerden 1.129.785 TL'si geçmiş yıl karlarından ve 166.612 TL'si özsermaye enflasyon düzeltme farklarından karşılanmasına,
Sermaye artırımında kullanılacak olan 18.000.000.-TL'lik tutarın, bedelsiz payların artırım tarihindeki pay sahiplerine paylarına isabet eden oranda (%180) bedelsiz pay olarak tevdi edilmesine ve bedelsiz sermaye artışı sebebiyle ihraç edilecek kaydi payların, tüm pay sahiplerine payları oranında tevdi edilmesine ,
· Bu kapsamda, iç kaynaklardan gerçekleştirilecek sermaye artırımına ilişkin Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Kayıtlı ve çıkarılmış sermaye " başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesine,

Karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na başvurulmasına ve tabi olunan mevzuat uyarınca gerekli izin ve onay işlemlerin yerine getirilmesine karar verilmiştir. ''