Hedef Girişim yaptığı yönetim kurulu toplantısında sermayesini bedelsiz 2.400.000 artıracağını şu cümlelerle açıkladı :"Şirketimizin 2.000.000.000.-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 325.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin; tamamı 2022 yılı karından karşılanmak suretiyle bedelsiz olarak 240.000.000.-TL artırılarak 565.000.000.-TL'sına çıkarılması hususunda şirket esas sözleşmesinin ""Sermaye ve hisse senetleri" başlıklı 8.maddesinin tadiline izin ve onay verilmesi amacıyla 05.05.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır."

Lotlarınız Katlanıyor! Bedelsiz Bugün Lotlarınız Katlanıyor! Bedelsiz Bugün

Editör: Burhanettin Ercuman