Hedef Girişim yaptığı yönetim kurulu toplantısında sermayesini bedelsiz 2.400.000 artıracağını şu cümlelerle açıkladı :"Şirketimizin 2.000.000.000.-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 325.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin; tamamı 2022 yılı karından karşılanmak suretiyle bedelsiz olarak 240.000.000.-TL artırılarak 565.000.000.-TL'sına çıkarılması hususunda şirket esas sözleşmesinin ""Sermaye ve hisse senetleri" başlıklı 8.maddesinin tadiline izin ve onay verilmesi amacıyla 05.05.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır."

Mia Teknoloji (MIATK) %1200 Bedelsiz Paylar Hesaplarda! 1000 Lotunuz 12000 Lot Oldu! Mia Teknoloji (MIATK) %1200 Bedelsiz Paylar Hesaplarda! 1000 Lotunuz 12000 Lot Oldu!