100 Lot 499 Lot Oluyor! 100 Lot 499 Lot Oluyor!

Marka Yatırım Holding'in (MARKA) işlem sırasındaki şaibeli işlemleri, yatırımcıların mağduriyeti ve hissenin tahtasının kapatılması gibi olumsuz gelişmeler gündemde yer almıştı. Bu durum şirket için rahatsızlık vericiydi ve herhangi bir açıklama yapmama kararı alınmıştı. Ancak şirket, söz konusu işlemleri ve işlem yapanları incelemesi adına SPK'yı göreve çağırdı.

Bu bağlamda, Borsa İstanbul tarafından 14 Nisan 2023 tarihinde gönderilen "Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" konulu yazıya istinaden, MARKA pay senedinde manipülatif işlemler yapıldığı tespit edilmiştir. Bu durum, yatırımcıların korunması ve benzer manipülatif işlemlerin önüne geçilmesi adına önemli bir konudur.

Yönetim Kurulu tarafından alınan karar gereği, 17 Nisan 2023 tarihinde şirketimiz gerekli açıklamayı yapmama kararı almıştır. Ancak daha önce 29 Mart 2023 tarihinde KAP üzerinden duyurduğumuz açıklama doğrultusunda, adı geçen kişilerin manipülatif işlemler yaptığına dair şüpheler oluşmuştur. Bu nedenle, ilgili kişilerin işlemlerinin Borsa İstanbul ve SPK tarafından incelenmesi için MARKA pay senedinin işlem sırası durdurulmuştur.

Sosyal medya üzerinden manipülasyon yapan kişilerin incelenmesi ve gerekli yaptırımların uygulanması talebimizi SPK'ya ilettik. Bu süreçte, yatırımcıların daha fazla mağdur olmaması adına işlem sırasının durdurulması gerektiğine karar verdik. SPK'nın incelemeleri sonucunda gerekli adımların atılacağına inanıyoruz ve yatırımcılarımızın haklarının korunması için elimizden gelen her şeyi yapacağız.Marka Yatırım Holding A.Ş.

Editör: Burhanettin Ercuman