2022 yılında elde edilen karın pay sahiplerine nakit temettü olarak dağıtılacağı duyuruldu. Her bir hisse için brüt 0,2878436 TL veya net 0,2590592 TL ödeme yapılacak. Bu temettü ödemesi, hisse fiyatına göre %0,84'lük bir temettü verimi sağlayacak. Ancak, temettü ödemesinin ne zaman yapılacağı henüz belirtilmedi.

Konuyla ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"03.08.2023 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimizin ana sözleşmesi ve gelecekte yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulacak kar payı dağıtım politikası çerçevesinde, ilgili hesap dönemine yönelik olarak hazırlanan kâr dağıtım öneri tablosuna göre brüt 203.217.582,96 TL tutarındaki karın dağıtılması kararı alındı. Bu dağıtım, 1 TL nominal değerli her bir pay için brüt 0,28784 TL (net 0,25906 TL) şeklinde olacak. Mevzuatın öngördüğü kurallara uygun olarak, Genel Kurul'un onayından sonra Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tarihlerde pay sahiplerine nakit olarak dağıtılacak. Bu kararın son hali, 2022 mali yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulacak ve aynı zamanda Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirketin resmi internet sitesinde yayınlanacaktır."

Temettü dağıtmama kararını onaylattı! Temettü dağıtmama kararını onaylattı!

Kayseri Şeker Faaliyeti, Türkiye'nin önde gelen tarım kooperatiflerinden biri olan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin altında faaliyet gösteren bir markadır. Yaklaşık 68 yıllık bir geçmişe sahip olan Kayseri Şeker, sadece şeker pancarı üretimi ve işlenmesi ile kalmayıp aynı zamanda diğer tarımsal ürünlerin geliştirilmesi ve pazarlanması konusunda da önemli bir rol üstlenmektedir.

Editör: Burhanettin Ercuman