• GrainTurk Tarım GRTRK halka arz genel bilgiler
  Hisse kodu: GRTRK
  Şirket unvanı: GrainTurk Tarım Anonim Şirketi
  Fiyat: 17,60 TL
  Talep toplama tarihleri: Belli değil
  Dağıtım yöntemi: Tamamen eşit dağıtım
  Katılım yöntemi: Tüm kurumlardan nakit bakiye ve T1-T2 bakiye kullanılabilir
  Dağıtım yapılacak pay miktarı: 25.000.000 adet
  Sermaye artışı: 25.000.000 adet
  Ortak satışı: Yoktur
  Halka arz büyüklüğü: 440.000.000 TL
  Fiyat istikrarı: Planlanmamaktadır
  Konsorsiyum lideri: İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  Halka açıklık oranı: %20
  İskonto oranı: Fiyat tespit raporu ile ilan edilecektir.
 • Halka arz tarihi ne zaman?
  Halka arz için talep toplama tarihleri onaylı izahname ile birlikte açıklanacaktır.
 • GrainTurk Tarım GRTRK halka arz eşit mi oransal mı?
  GrainTurk Tarım halka arzı taslak izahnameye göre tamamen eşit dağıtım olacaktır.

  Teknoloji Devi Halka Arz Yolunda! Teknoloji Devi Halka Arz Yolunda!
 • Halka arz fiyatı kaç TL?
  GrainTurk Tarım GRTRK halka arz fiyatı 17,60 TL’dir.

 • GrainTurk Tarı halka arz hangi bankalarda var?
  Konsorsiyum üyeleri GrainTurk Tarım halka arzına tüm kurumlardan katılım sağlanabilecek.
 • GrainTurk Tarım kaç lot verir? Kaç lot düşer?
  Halka arza 1.800.000 kişinin katılması halinde 12-14 lot arası hisse düşebilir. Rakamlar kesinlik içermemektedir.
 • Halka arzdan elde edilecek gelirin kullanım yerleri
  %55-60 İşletme sermayesinin finansmanı %40-45 planlanan yeşil enerji yatırımlarının finanse edilmesi amacı ile kullanacaktır.

 • Taahhütler
  Şirket tarafından payların borsada işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 12 ay boyunca bedelli sermaye artırımı yapılmayacak ve dolaşımdaki paylar bu suretle artırılmayacak.
  12 ay boyunca şirket payları dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa ya da halka arza konu edilmeyecek
  12 ay boyunca şirket tarafından dolaşımdaki pay miktarının artmasına sebep olacak herhangi bir işlem ya da karar almayacak
  Ortaklar Murat İçcan, Mete İçcan, Mevlüt Emre İçcan ve Onur İçcan 6 ay süre ile borsa fiyatından bağımsız olarak hiçbir şekilde pay satışı yapmayacak, 1 yıl boyunca halka arz fiyatı altında bir fiyattan hisse satışı yapmayacak.
Editör: Hüsniye Güncan