Borsa İstanbul'da işlem gören ve karı sermayesinden yüksek olan şirketler şunlardır:

  1. KCHOL
  2. GARAN
  3. ISKUR
  4. AKBNK
  5. FROTO
  6. TUPRS
  7. YKBNK
  8. SAHOL
  9. DOAS
  10. QNBFB

Özsermaye (ROE) kârlılığı, bir şirketin kârlılığını ölçmek için kullanılan bir orandır. Bu oran, hissedarların şirkete yaptıkları yatırımların ne kadar etkili kullanıldığını ve şirketin kaynaklarını verimli bir şekilde kullanma performansını gösterir. Özsermaye kârlılığı, yıllık enflasyon oranının üzerinde olmalıdır. Sürekli yükselen bir ROE değeri, şirketin her geçen dönemde daha az özsermaye ile daha çok kâr üretebildiğini gösterir.

Aktif kârlılık (ROA) ise bir şirketin sahip olduğu varlıkları başına toplamda ne kadar kâr ettiğini gösterir. Bu oran, şirketin varlıklarını ne kadar verimli kullandığını gösterir. ROA verisine göre şirketleri karşılaştırırken, aynı sektördeki şirketleri karşılaştırmak önemlidir, çünkü her sektörün gerektirdiği aktif varlık miktarı farklıdır. Sürekli yükselen bir ROA değeri, şirketin her geçen dönemde daha az yatırım ile daha çok kâr üretebildiğini gösterir.

100 Lot 499 Lot Oluyor! 100 Lot 499 Lot Oluyor!

Ancak bu bilgilerin güncelliği ve doğruluğu için Borsa İstanbul'un son finansal verilerine ve ilgili şirketlerin resmi raporlarına başvurmanız önemlidir.

Editör: Burhanettin Ercuman