BOSSA %82,58426 bedelsiz sermaye artışı için bugün SPK'ya başvuru yaptı.Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) : 2.500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) : 356.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) : 650.000.000


Şirketten şu açıklama geldi: 

''Şirketimizin 05.05.2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında;

2.500.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı kapsamında; 356.000.000.-TL olan ödenmiş sermayenin 650.000.000.-TL'ye çıkarılmasına,

Artırılan 294.000.000.-TL'nin tamamının Geçmiş Yıl Karları hesabından karşılanmasına,

Ortaklarımızın sahip oldukları her bir hisseye % 82,58426 oranında bedelsiz hisse verilmesine,

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki işlemlerin yapılmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınmasına karar verilmiştir.

Söz konusu karar kapsamında bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

GENIL'den 36 Milyon Dolarlık Yatırım GENIL'den 36 Milyon Dolarlık Yatırım

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. ''