Bu şirketten %566 bedelsiz ! Bu şirketten %566 bedelsiz !

Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) : 60.000.000
Mevcut Sermaye (TL) : 9.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) : 19.000.000
SPK Başvuru Tarihi : 20.04.2023Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama : 
Kalan paylar,payların satış süresi bitişini takip eden 3 iş günü içinde Borsa'da halka arz edildiği 2 günde oluşan(AOF)fiyatın ortalamasından aşağı olmamak üzere N.Kemal Gökalp tarafından alınacaktır.

KAP'ta yer alan ek açıklama şu şekildedir ; 
'' Şirketimizin 9.500.000 (Dokuzmilyonbeşyüzbin) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle %100 oranında 9.500.000 (Dokuzmilyonbeşyüzbin) Türk Lirası artırılarak 19.000.000 (Ondokuzmilyon) Türk Lirası'na çıkarılması nedeniyle artırılacak 9.500.000 TL nominal değerli paylarının ihraç ve halka arzına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla bugüm (20.04.2023 tarihinde) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. ''

Editör: Hüsniye Güncan