ALMAD %566 kayıtlı sermaye tavanı artırımında bulundu. Detaylar aşağıda yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 30.03.2023
İlgili İşlem : Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) : 300.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) : 2.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) : 31.12.2027
SPK Başvuru Tarihi : 05.04.2023
SPK Başvuru Sonucu : ONAY
SPK Onay Tarihi : 17.04.2023
 

KAP'ta yer alan açıklama :
'' 30.03.2023 tarihinde yaptığımız KAP açıklamasında belirttiğimiz üzere;

Şirketimizin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan mevcut 300.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 2.000.000.000 TL'na (İkirmilyar TürkLirası) yükseltilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-18.1) sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca; şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine,

Bu amaçla, ekte yer alan şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6.maddesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan tadil tasarısı T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü E-50035491-431.02-00084975007 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

Mia Teknoloji (MIATK) %1200 Bedelsiz Paylar Hesaplarda! 1000 Lotunuz 12000 Lot Oldu! Mia Teknoloji (MIATK) %1200 Bedelsiz Paylar Hesaplarda! 1000 Lotunuz 12000 Lot Oldu!

Kayıtlı sermaye tavanının Genel Kurul Onayına ilişkin süreç planlanmakta olup gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine arz ederiz,

Saygılarımızla. ''