Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 05.05.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) : 2.500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) : 356.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) : 650.000.000
 

 
KAP'ta yer alan ek açıklama : 
'' Şirketimizin 05.05.2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında;

2.500.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı kapsamında; 356.000.000.-TL olan ödenmiş sermayenin 650.000.000.-TL'ye çıkarılmasına ( bedelsiz artış oranı % 82,58426),

20 kat bölünecek 200 hisse 2.200 adet hisse olacak! 20 kat bölünecek 200 hisse 2.200 adet hisse olacak!

Artırılan 294.000.000.-TL'nin tamamının Geçmiş Yıl Karları hesabından karşılanmasına,

Ortaklarımızın sahip oldukları her bir hisseye % 82,58426 oranında bedelsiz hisse verilmesine,

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki gerekli işlemlerin yapılmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınmasına karar verilmiştir. ''