MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARKpay geri alımına ilişkin detaylar şu şekildedir ; 

Ağırlıklı ortalama 65,49 TL fiyat aralığından toplam 6.604 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte bu payların sermayeye oranı %4,9840'a ulaşmıştır.

Söz Konusu Geri Alımın Amacı : Sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ve pay sahiplerine uzun vadeli cazip bir yatırım imkanı sunulması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 25.05.2022
Geri Alıma Konu Pay Miktarı : 20.803.720
Ödenecek Azami Tutar (TL) : 650.000.000

KAP'ta yer alan ek açıklama : 

'' Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.05.2022 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında;

Devlet Su İşleri İhalesini KBORU Kazandı: 20,7 Milyonluk Anlaşma İmzalandı! Devlet Su İşleri İhalesini KBORU Kazandı: 20,7 Milyonluk Anlaşma İmzalandı!

Şirketimizce 20.04.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 64,65 TL – 66,10 TL (ağırlıklı ortalama 65,49 TL) fiyat aralığından toplam 6.604 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır.

Bu işlemlerle birlikte, 20.04.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 10.368.663 TL olup, bu payların sermayeye oranı %4,9840'a ulaşmıştır. ''

Editör: Ege Yıldırım