Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KCAER) bilançosunu açıkladı! 

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KCAER) Özet Gelir :

 • Satışlar: Şirketin 2023 yılının ilk 9 ayında satışları 8.880.650.000 TL olarak gerçekleşmiş. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre %32'lik bir artışı temsil ediyor. Satışlarının bu kadar belirgin bir şekilde artması, şirketin ürün veya hizmet talebinde önemli bir artış olduğunu göstermektedir.

 • Brüt Kar: Brüt kar, şirketin gelirleri ile maliyetleri arasındaki farkı gösterir. 2023 yılının ilk 9 ayında brüt kar 1.821.183.000 TL olarak gerçekleşmiş ve geçen yılın aynı dönemine göre %16'lık bir artış gösteriyor. Bu da şirketin kar marjının arttığını ve maliyetlerini daha iyi yönettiğini gösterir.

  Çimento devinden %23558 rekor bedelsiz! Çimento devinden %23558 rekor bedelsiz!
 • Esas Faaliyet Karı (İşletme Karı): Şirketin esas faaliyet karı 2023 yılının ilk 9 ayında 1.584.787.000 TL olarak gerçekleşmiş ve geçen yılın aynı dönemine göre %28'lik bir artış gösteriyor. Bu, şirketin ana iş faaliyetlerinden elde ettiği karın önemli bir şekilde arttığını gösteriyor.

 • FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar): FAVÖK, faaliyetlerden sürdürülen işletme karını gösteren bir finansal gösterge olarak kullanılır. Şirketin FAVÖK'ü 2023 yılının ilk 9 ayında 1.375.060.000 TL olarak gerçekleşmiş ve %18'lik bir artış gösteriyor. Bu, şirketin temel iş faaliyetlerinden elde ettiği karın arttığını ve işletme verimliliğinin arttığını gösteriyor.

 • Net Dönem Karı: Şirketin net dönem karı 2023 yılının ilk 9 ayında 1.116.178.000 TL olarak gerçekleşmiş ve geçen yılın aynı dönemine göre %148'lik bir artış gösteriyor. Bu, şirketin toplam karlılığının büyük bir artış gösterdiğini gösteriyor.

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KCAER) Özet Bilanço:

 • Dönen Varlıklar: Dönen varlıklar, şirketin kısa vadeli varlıklarını temsil eder. 2023 yılının 9 ayında dönen varlıklar 7.034.341.000 TL olarak gerçekleşmiş ve %18'lik bir artış gösteriyor. Bu, şirketin kısa vadeli likiditesinin arttığını gösteriyor.

 • Duran Varlıklar: Duran varlıklar, şirketin uzun vadeli varlıklarını temsil eder. 2023 yılının 9 ayında duran varlıklar 3.458.587.000 TL olarak gerçekleşmiş ve %4'lük bir artış gösteriyor.

 • Finansal Borçlar: Finansal borçlar 2023 yılının 9 ayında 3.171.992.000 TL olarak gerçekleşmiş ve %9'luk bir artış gösteriyor. Bu, şirketin borçlarının arttığını gösteriyor.

 • Net Borç: Net borç, şirketin toplam borçlarının varlıklarına oranını gösterir. 2023 yılının 9 ayında net borç 1.532.667.000 TL olarak gerçekleşmiş ve %18'lik bir azalış gösteriyor. Bu, şirketin borçlarını azalttığını ve finansal yapıyı güçlendirdiğini gösteriyor.

 • Özkaynaklar: Özkaynaklar, şirketin sahip olduğu toplam değeri temsil eder. 2023 yılının 9 ayında özkaynaklar 4.123.129.000 TL olarak gerçekleşmiş ve %15'lük bir artış gösteriyor. Bu, şirketin özkaynaklarının arttığını ve finansal sağlığının iyileştiğini gösteriyor.

Sonuç olarak, Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KCAER), 2023 yılının ilk 9 ayında güçlü bir finansal performans sergilemiştir. Satışlar, karlılık ve finansal sağlık açısından olumlu bir trend göstermektedir.

Editör: Abdurrahman Zougari