Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CEMTS), 3 Ocak 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimde, Şirket Yönetim Kurulu tarafından alınan 2024/01 numaralı karar doğrultusunda esas sözleşmenin 6. maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye Tavanının 500.000.000 TL'den 2.500.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2024–2028 yılları için geçerli olmak üzere 5 yıl daha uzatılmasına karar verildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, alınan karar doğrultusunda Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye Tavanı maddesinin tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulacağı ve gerekli izinlerin alınmasını takiben madde değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul’da pay sahiplerinin onayına sunulacağı ifade edildi. 

Yapılan KAP Açıklaması:

Şirket Yönetim Kurulumuz 03.01.2024 tarih 2024/01 no’lu kararı ile;

Esas Sözleşmemizin 6. Maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye Tavanımızın 500.000.000 (Beşyüzmilyon Türk Lirası) TL’den 2.500.000.000 ( İkimilyarbeşyüzmilyon Türk Lirası) TL’ye çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2024–2028 yılları için geçerli olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına,

Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye Tavanı maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı’na gerekli başvurularda bulunulması ve gerekli izinlerin alınmasını takiben madde değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul’da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.

Zeren Group Akaryakıt Devini Satın Aldı! Zeren Group Akaryakıt Devini Satın Aldı!
Editör: Abdurrahman Zougari