Nuh Çimento Sanayi A.Ş. (NUHCM) tarafından 29 Kasım 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde kar payı avansı ödemesi yapacağını bildirdi.

Şirketin, 01.01.2023 - 30.09.2023 tarihli ara dönem finansal tablolara göre oluşan net dönem karından TTK'ya ve esas sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra kalan tutardan 150.213.600 TL'sinin, 150.213.600 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine 05.12.2023 tarihinde dağıtılmak üzere, hisse başına brüt 1.00 TL, net 0,90 TL  kar payı avansı dağıtılmasına karar verildiğini açıkladı.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformunda Yaptığı açıklama:

Şirketimizin 23.02.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahipleri tarafından Yönetim Kuruluna verilen yetkiye istinaden;

01.01.2023 - 30.09.2023 tarihli ara dönem finansal tablolara göre oluşan net dönem karından TTK'ya ve esas sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra kalan tutardan 150.213.600,-TL'sinin, 150.213.600,-TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine 05.12.2023 tarihinde dağıtılmak üzere, 1 TL hisse başına Brüt 1,00 TL (% 100 oranında), Net 0,90 TL (% 90 oranında) ‘Kar Payı Avansı' dağıtılmasına karar verilmiştir.

Dev Banka Bu Hafta 10 Milyar Lira Temettü Dağıtacak! Dev Banka Bu Hafta 10 Milyar Lira Temettü Dağıtacak!

Editör: Abdurrahman Zougari