Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren teklif yasalaştı.

Yasayla Sermaye Piyasası Kanunu’na kripto varlıklara ilişkin tanımlar ekleniyor.

‘Kripto varlık’ elektronik olarak oluşturulup saklanabilen, dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, değer veya hak ifade edebilen gayri maddi varlıklar olarak tanımlanıyor.

Kripto Para Borsasına Saldırıda Tutuklama Kararı! Kripto Para Borsasına Saldırıda Tutuklama Kararı!

Buna göre kripto varlık hizmet sağlayıcıların kurulabilmesi ve faaliyete başlaması için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan ( SPK) izin almaları zorunlu olacak.

Pay devirlerinde de Kurul izninin alınması gerekecek.

Bu düzenlemelere aykırı devirler, pay defterine kaydolmayacak ve bu hükme aykırı olarak pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüz sayılacak.

Ne amaçlanıyor?
Yasayla, platformların ortaklarına ve yönetim kurulu üyelerine, diğer sermaye piyasası kurumlarıyla benzer bazı asgari şartlar getirilerek gerekli mali güç ve işin gerektirdiği dürüstlük ve itibarın sağlanması amaçlanıyor.

Platformlar üzerinden kripto varlıkların alınıp satılmasına ve ilk satış ya da dağıtımının yapılmasına; kripto varlıkların takasına, transferine ve saklanmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi yetkisi SPK’ya veriliyor.

Editör: Feriha Bahçuvan