CVK Maden CVKMD halka arza ait genel bilgiler


Hisse kodu: CVKMD
Şirket unvanı: CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Fiyat: 105 TL
Talep toplama tarihleri: 6-7 Nisan 2023
Dağıtım yöntemi: Bireysele eşit dağıtım


Tahsisat Grupları

 %70 yurtiçi bireysel yatırımcılara

%5 şirket çalışanlarına

%15 yurt içi kurumsal yatırımcılara

%10 yurt dışı kurumsal yatırımcılara


Katılım yöntemi: Nakit, fon blokaj. T1-T2 bakiye kullanılamaz
Dağıtım yapılacak nominal pay miktarı: 8.400.000
Sermaye artışı: 7.000.000
Ortak satışı: 1.400.000
Halka arz büyüklüğü:  882.000.000 TL
Fiyat istikrarı: Planlanmamaktadır
Konsorsiyum lideri: Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Konsorsiyum üyeleri: Onaylı izahname ile ilan edilecektir.
Halka açıklık oranı: %20
İskonto oranı: %17

Yapı Kredi’den halka arza katılım yapılamayacaktır.

Hektaş 5.9 Milyar TL ile Sermaye Artışı Yapacak! Hektaş 5.9 Milyar TL ile Sermaye Artışı Yapacak!

Hesabıma Kaç Lot Düşer?

SPK’nın yeni kararı gereği halka arzda bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi uygulanacaktır. Son eşit halka arz olan Eksun Gıda halka arzına katılım kadar yatırımcının katılması halinde 4-5 adet dağıtım yapması beklenebilir. Katılımın artması ya da azalması halinde bu rakam değişebilecektir.

Halka arzları incelediğimiz haberimizin youtube içeriklerine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Editör: Erdem Yeşilyurt