EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.

Bu Banka Sadece 1 Günde 1,9 milyar TL'lik Net Alım Yaptı! Bu Banka Sadece 1 Günde 1,9 milyar TL'lik Net Alım Yaptı!

Bültene yapılan açıklama:

Şirketimiz, Portekiz Bayimiz aracılığı ile Portekiz'de yerleşik bir firmaya, Güneybatı Afrika ülkesi Angola Cumhuriyeti'ne ve Güney Amerika Ülkesi Peru'ya ‘Muhtelif sayıda ve özellikte Metal Clad ve Dağıtım Trafosu' tedariki konusunda siparişler almıştır.

Siparişin bedeli 920.000, - Euro'dur. (Dokuzyüzyirmibin, Euro)

(Güncel baz Euro TL kuru ile siparişlerin toplam bedeli 19.697.200, -TL'dir.)