BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş., SPK'dan 800 milyonluk sermaye artırımı için onay aldığını duyurdu. Şirket, Konya Ereğli OSB'de inşa edilen Kağıt Fabrikası yatırımı kapsamında bir elektrik üretim tesisi kurmayı planlamaktadır. Bu amaçla, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde belirtilen hükümlere uyum sağlamak amacıyla şirketin Esas Sözleşmesi üzerinde değişiklikler yapılması gerekmektedir.

Dev Sermaye Artışı! Pay Sahiplerine Büyük Fırsat! Dev Sermaye Artışı! Pay Sahiplerine Büyük Fırsat!

Yönetim Kurulu, Esas Sözleşme'nin farklı başlıklarını ve maddelerini tadil etmeyi kararlaştırmıştır. Ayrıca, tadil metninde yer alan "Birleşme ve Bölünme Hükümleri" başlıklı madde Esas Sözleşme'ye eklenmiş ve mevcut esas sözleşmedeki "Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi" başlıklı madde numarası değiştirilmiştir.

Bu değişiklikler çerçevesinde, şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanı olan 200.000.000 TL'nin 2023-2027 dönemi için 800.000.000 TL'ye yükseltilmesi kararı alınmış ve bu karar SPK tarafından onaylanmıştır. Esas Sözleşme tadili, ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Ayrıca, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından da bu tadilatın izni verilmiştir.

Editör: Burhanettin Ercuman