ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş., 2022 yılına ait finansal tablolarında yer alan vergi öncesi kârından 52.767.620 TL vergi karşılığı ayırdıktan sonra net dönem kârı olan 579.275.520 TL'den %15,51'ine tekabül eden 90.000.000 TL (brüt) tutarındaki kısmını ortaklara nakden dağıtacak.

Dev şirket yarın temettü verecek! Yatırımcısına müjde Dev şirket yarın temettü verecek! Yatırımcısına müjde

Ayrıca, dağıtılacak kâr payı üzerinden 8.946.000 TL tutarında ikinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılacak ve Ar-Ge Girişim Sermayesi Fonu olarak 575.324,06 TL ve taşınmaz satış karının %50'si olan 181.928.469,86 TL'nin kurumlar vergisi istisnasından yararlanması amacıyla toplam 182.503.793,92 TL'nin pasifte özel fonlar hesabına aktarılacak.

Ayrıca, vergi tevkifatına tabi olan kâr payı kısmı üzerinden gerekli vergi tevkifatının yapılacak, kalan tutar ise olağanüstü yedek akçelere eklenerek şirketin finansal gücünü artırılacak.

Kar payı dağıtımının 17 Nisan 2023 tarihinde başlayacağı ve hisse başına net 7,499 TL kar payı ödeneceği açıklandı. Şirketin aldığı kar dağıtım kararı, yatırımcıların beklentilerini karşılayacak bir şekilde yansıyabilir.

Temettü nedir, neden dağıtılır? Temettü geliri dağıtım şekilleri - Haber365