Borsanın devlerinden Ereğli Demir Çelik (EREGL) için bilançoların açıklanmasının ardından bedelsiz potansiyelleri ortaya çıkıyor. Son olarak 2013 yılında bedelsiz kararı alan EREGL, yatırımcılarına %13,27 oranında pay vermişti.

EREGL'nin özkaynaklar, ödenmiş sermayeye bölünerek hesaplanan bedelsiz potansiyelleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Hisse PD/DD oranı: 1.2
  • Hisse F/K oranı: 7.4
  • Nakit oranı: 0.75
  • Özkaynak artışı: %25.1
  • İhracat oranı: %15.2
  • Bedelsiz potansiyeli: %3304
  • Döviz oranı: -%5.7

Bedelsiz sermaye artırımı potansiyeli, şirketin sermaye yapısındaki değişikliklere ilişkin beklentileri yansıtan bir değerdir. Şirketin bedelsiz sermaye artırımı yapması, mevcut hisse senedi sahiplerine yeni hisse senetleri dağıtarak sermayeyi artırırken mevcut hisselerin değerini sulandırmadan gerçekleşir. Bu potansiyel, şirketin gelecekteki karlılık, büyüme ve yatırım stratejilerine ilişkin beklentileri yansıtır.

Lot Başına 3,11TL Temettü Hesaplara Geçti! Lot Başına 3,11TL Temettü Hesaplara Geçti!

Yüksek bir bedelsiz sermaye artırımı potansiyeli, yatırımcıların gelecekteki hisse senedi fiyatının artabileceği beklentisiyle bu şirketin hisse senetlerine ilgi göstermesine neden olabilir. Ancak, potansiyel yüksek olsa bile, şirketin gerçek performansı beklentilerden düşük çıkarsa hisse senedi fiyatında olumsuz etkiler görülebilir. Bedelsiz sermaye artırımı potansiyeli, yatırımcılar için bir değerlendirme aracı olup hisse senedi fiyatları üzerinde etkisi tamamen şirketin performansına ve piyasa koşullarına bağlı olarak değişir.

Editör: Burhanettin Ercuman