Biotrend İleri Dönüşüm ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Sanayi A.Ş.(BIOEN)'nin nafta ikamesi geri dönüşümden piroliz yağı üretim tesisi için yatırımı, Cumhurbaşkanı Kararı ile devlet tarafından destekleniyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karar, 1 Mart 2023 tarihinde yürürlüğe girdi, süresi ise 3 yıl olarak açıklandı.

Ancak, öngörülen sürede tamamlanamaması durumunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bu süreyi yarıya kadar uzatabilecek.

6 Aydır Durağan Seyreden Hisse Avrupa'da Yüklü Sözleşme İmzaladı 6 Aydır Durağan Seyreden Hisse Avrupa'da Yüklü Sözleşme İmzaladı

Proje kapsamında, nafta ikamesi geri dönüşümden piroliz yağı üretim tesisi kurulacak.

Bu önemli yatırım, ülkemizin enerji dönüşümüne katkı sağlayacak ve sürdürülebilir enerji teknolojilerine odaklanacak.

Cumhurbaşkanı tarafından alınan karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yatırımın devlet destekleriyle gerçekleşeceğini duyurdu.

Projenin planlanan sabit yatırım tutarı 9 milyar 181 milyon 700 bin lira olarak belirlenirken, projede çalışacak nitelikli personel sayısı 40 olarak belirlendi. Bu sayede istihdamın artırılması hedefleniyor.

Yatırımın tamamlanmasıyla birlikte, yılda 55 bin ton nafta ikamesi geri dönüşümden piroliz yağı üretimi planlanıyor. Bu üretim, enerji ihtiyacının sürdürülebilir kaynaklardan karşılanmasına katkı sağlayacak.

Devlet, bu önemli yatırımı teşvik etmek amacıyla çeşitli destekler sunacak. Bu destekler arasında gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği ve nitelikli personel desteği (azami 100 milyon lira) gibi avantajlar bulunuyor.

Projenin uygulanması ve devlet desteklerinin etkin bir şekilde kullanılması, Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından gözetilecek. Bu sayede yatırım süreci titizlikle takip edilecek ve projenin başarıyla tamamlanması sağlanacak.

Editör: Abdurrahman Zougari