Dev Bedelsiz! 100 lot 1909 lot olacak! Dev Bedelsiz! 100 lot 1909 lot olacak!

Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.'de Önemli Gelişmeler!
Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( DOBUR), önemli bir hisse devri gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Şirketin %76,30'luk hissesi, toplamda 10 milyon ABD Doları bedel karşılığında Alt Capital Holding A.Ş., Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Altun Capital Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Re-Pie Yatırım Holding A.Ş. ve Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.'ye (Alıcılar) satılacak.

Anlaşmanın Önemli Detayları:

Satılan Hisse: Doğan Holding'in %38,22'lik ve Burda GmbH'nin %38,09'luk hisseleri olmak üzere toplamda %76,30 hisse.
Satış Bedeli: 10 milyon ABD Doları.
Alıcılar: Alt Capital Holding A.Ş., Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Altun Capital Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Re-Pie Yatırım Holding A.Ş. ve Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.
Ek Devir: Doğan Holding ve Burda GmbH'nin, Dergi Pazarlama Planlama ve Ticaret A.Ş.'deki hisselerinin de DOBUR'a devredilmesi hedefleniyor.
Tamamlanma: İşlem, Rekabet Kurumu'ndan onay ve diğer kapanış koşullarının sağlanması ile tamamlanacak.
Açıklamanın Ertelenmesi:

DOBUR, pay satışına ilişkin özel bir durum açıklamasının şirketin menfaatlerine zarar verebileceğini değerlendirerek açıklamayı ertelemiştir.

Sonuç:

Bu hisse devri, DOBUR'un geleceği için önemli bir dönüm noktası olabilir. Yeni yatırımcıların şirkete nasıl bir katkı sağlayacağı ve bu değişimin dergi yayıncılık sektörünü nasıl etkileyeceği merak konusu.

KAP Açıklaması:

Şirketimizin 19.559.175 Türk Lirası ödenmiş sermayesinde; Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin (Doğan Holding) sahip olduğu % 38,22 oranındaki pay (7.474.920 adet pay) ve Burda GmbH'ın sahip olduğu % 38,09 oranındaki pay (7.449.670 adet pay) olmak üzere toplam % 76,30 oranındaki payın (14.924.590 adet pay); Alt Capital Holding A.Ş. (4.791.998 adet DOBUR payı), Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Altun Capital Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (3.422.856 adet DOBUR payı), Re-Pie Yatırım Holding A.Ş. (5.476.569 adet DOBUR payı) ve Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.'ye (1.233.167 adet DOBUR payı) (Alıcılar) yapılan pazarlıklar neticesinde, bazı uyarlamalara tabi olarak toplamda 10.000.000 Amerikan Doları bedel (Satış Bedeli) ile satılmasına (İşlem) yönelik olarak Doğan Holding ve Burda GmbH ile Alıcılar arasında 08/07/ 2024 tarihli ‘Pay Devir Sözleşmesi' akdedilmiştir.

Mezkûr ‘Pay Devir Sözleşmesi'ne istinaden; Doğan Holding'in % 56 ve Burda GmbH'ın % 44 oranında pay sahibi olduğu Dergi Pazarlama Planlama ve Ticaret A.Ş. sermayesini temsil eden tüm payların, değerleme raporunda takdir edilecek değere göre Şirketimize devredilmesi hedeflenmektedir. 

İşlem'in, Rekabet Kurumu'na yapılacak bildirim de dâhil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, tüm kapanış koşullarının yerine getirildiğinin anlaşılması durumunda tamamlanacağı öngörülmektedir.

Söz konusu payların satışına yönelik olarak yapılabilecek bir özel durum açıklamasının Şirketimizin meşru çıkarlarına zarar verebileceği dikkate alınarak açıklama yapılması ertelenmiştir.

Pay sahiplerimize ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

Editör: Merve Biçer