Fiili dolaşımdaki pay oranı, bir şirketin halka açık olarak işlem gören hisselerinin toplam hisse sayısına oranını ifade eder. Bu oran, SPK tarafından belirlenen esaslara göre hesaplanır ve MKK tarafından ilan edilir. Fiili dolaşımdaki pay oranı hesaplanırken, kamu tüzel kişiliğinin, şirket kurucularının ve aile üyelerinin sahip olduğu paylar ile ilişkili kuruluşların sahip olduğu paylar, şirketin yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin ve aile üyelerinin sahip olduğu paylar, şirketlerin sandık ve vakıflarının mülkiyetindeki paylar, teminat olarak verilen paylar, hukuken kısıtlı olan ve alım satıma konu edilemeyen paylar ile yasaklı ve hacizli paylar hesaba katılmaz.

Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişikliği geldi

Kamuoyuna yapılan açıklamaya göre bu şirketlerin fiili dolaşım oranı değişti.

Dev Sermaye Artışı! Pay Sahiplerine Büyük Fırsat! Dev Sermaye Artışı! Pay Sahiplerine Büyük Fırsat!

[CIMSA, EMKEL, MSGYO]

Editör: Burhanettin Ercuman