42.500.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin tamamının nakit olarak karşılandığı ve 85.000.000 Türk Lirası'na artırıldığı bildirildi. Sermaye artırımı kapsamında 42.500.000 Türk Lirası nominal değerli payların ihraç edileceği, İzahname'nin onaylandığı ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun 13.10.2023 tarihli 43481 sayılı yazısı ile bu bilgilendirmenin ortaklığa iletilmiş olduğu açıklandı.
 

KAP Açıklaması:
"42.500.000,-Türk Lirası olan çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 85.000.000,-Türk Lirası'na artırılmasında ihraç edilecek, 42.500.000,-Türk Lirası nominal değerli paylara ilişkin İzahname'nin onaylandığı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun 13.10.2023 tarihli ve 43481 sayılı yazısı ile Ortaklığımıza bildirilmiştir.

Ortaklarımızın ellerindeki payların %100,00 oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır. Yeni pay alma hakları, İzahname'de belirtilen esaslara uygun olarak, 18/10/2023 ile 01/11/2023 tarihleri arasında, 15 (onbeş) gün süreyle kullandırılacaktır.

%17 Bedelsiz Beklerken Yarın Temettü Geliyor! %17 Bedelsiz Beklerken Yarın Temettü Geliyor!

Yeni pay alma haklarının kullanımında, 1,-Türk Lirası nominal değerli bir pay, 1,-Türk Lirası'ndan satışa arz edilecektir.

Kullanılmayan yeni pay alma hakları Borsa Birincil Piyasa'da 2 (iki) işgünü süre ile halka arz edilecektir.

Halka arz sonucunda satılamayan pay kalması durumunda, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. satılamayan payları satın almayı taahhüt etmiştir.

SPK onaylı İzahname'ye ayrıca Şirketimizin www.ditas.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nden de ulaşılması mümkündür."

Editör: Bengüsu Ogelman