Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Dofer Yapı"), paylarının halka arzını gerçekleştirdi. Halka arz, 10-11 Ekim 2023 tarihlerinde "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da gerçekleştirildi.

Şirket, çıkarılmış sermayesini 41.750.000 TL'den 55.750.000 TL'ye çıkarmış olup, bu nedenle ihraç edilen 14.000.000 TL nominal değerli paylar ile mevcut ortaklardan Mustafa Doğan, Yağmur Doğan, Mert Doğan ve Yasemin Doğan'ın sahip olduğu toplamda 3.000.000 TL nominal değerli paylar halka arz edildi.

Hisse hesap başı 6 lot (102TL) verdi.

EFORC Halka Arzına 1.305.000.000 TL'lik İlgi! EFORC Halka Arzına 1.305.000.000 TL'lik İlgi!

KAP Açıklaması:

Dofer Yapı paylarının halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 17,11 TL olarak tespit edilmiş olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 290.870.000 TL olarak gerçekleşmiştir. 

Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre; halka arzda toplam filtre edilmemiş veriler baz alındığında, 3.345.801 adet emir ile satışa sunulan adedin 4,4 katına denk gelen 75.075.992 pay karşılığı toplam 1.284.550.223,12 TL tutarlı talep gelmiştir. Mükerrer tarama yapıldıktan sonra, 3.280.810 adet yatırımcıdan gelen 73.653.005 TL nominal değerli talep miktarı dağıtıma konu edilmiş ve bu yatırımcılara 17.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleşmiştir.

Dağıtım sonuçları ekteki tabloda yer almaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Editör: Bengüsu Ogelman