Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL), bağlı ortaklığı Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Öncü GSYO) ile Gama Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler A.Ş. (Gama Recycle) arasında gerçekleşecek olan işlemle ilgili 27 Aralık 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, detaylı bilgiler paylaşıldı.

Öncü GSYO, Kaplan Holding A.Ş. (Satıcı) ile yapılan anlaşma kapsamında Gama Recycle'ın sermayesinin %70'ine denk gelen payları satın alacak ve devralacak. Gama Recycle, tekstil, pet şişe ve ambalaj atıklarını geri dönüştürerek polyester elyaf, rejenere elyaf ve farklı tiplerde geri dönüştürülmüş iplik üretim alanında faaliyet gösteriyor.

Temettü Dağıtımı: Logo Yazılım'dan %400 Artış! Pay Başına 4 TL! Temettü Dağıtımı: Logo Yazılım'dan %400 Artış! Pay Başına 4 TL!

İşlemin değeri, Gama Recycle'ın şirket değeri 159,9 milyon ABD Doları ve özsermaye değeri 49,6 milyon ABD Doları olarak belirlendi. İktisap bedeli, bir kısmı nakit ödeme, kalan kısmı ise Gama Recycle nezdinde yapılması planlanan sermaye artışlarında ödemeler şeklinde toplam 34,7 milyon ABD Doları olacak. Öncü GSYO'nun toplam yatırım tutarı, nakit ödeme ve sermaye artışları dahil olmak üzere (kapanış bedel uyarlamalarına tabi olmak kaydıyla) 83 milyon ABD Doları olarak öngörüldü.

İşlemin tamamlanabilmesi için Rekabet Kurumu başvurusu ve onayı beklenmekte olup, kapanış koşullarının sağlanması ve Rekabet Kurumu onayının ardından pay devir işlemi tamamlanacak.

Editör: Abdurrahman Zougari