Yatırımcı Mutsuz! Hisse Düştükçe Düşüyor! Yatırımcı Mutsuz! Hisse Düştükçe Düşüyor!

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda bugün 4 şirketin borsada işlem gören tipe dönüşüm bildirisi yayımlandı. 

Nominal Tutarları;
ISBIR  112,200 TL
JANTS  1.256,100 TL
ULAS  16.000,000 TL
ULAS  70.000,000 TL
ZOREN  22.214.000,000 TL
olarak verilmiştir. 

KAP' ta yer alan açıklama ve tablo şu şekildedir;

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır.
(**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
(***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.

Editör: Hüsniye Güncan