EBEBK şirketinin halka arz sonuçları resmi olarak açıklandı. Halka arza ilgi oldukça yüksekti, toplamda talep, arz edilen hisse senetlerinin 7.7 katına denk geldi. Yurt içi bireysel yatırımcılardan gelen talep 6 kat, yurt içi kurumsal yatırımcılardan gelen talep ise 14 kat daha fazlaydı.

Toplamda 3.804.835 başvuru kabul edildi. Bu başvuruların büyük çoğunluğu, 3.803.496 başvuru ile yurt içi bireysel yatırımcılardan geldi.

Halka arza büyük bir ilgi olduğundan, her başvuru sahibine 6 lot hisse senedi düştü ve bu kişi başına 279TL olarak fiyatlandırıldı.

ODINE Halka Arzı hesaba kaç lot verdi? ODINE Halka Arzı hesaba kaç lot verdi?

Halka arz, ilk işlem gününde tavan yaparsa, yatırımcıların elindeki toplam tutar yaklaşık 307 TL olacak.

Halka arzda, %5 den fazla pay alan başvurular oldu.

EAST CAPITAL: 2.100.000 LOT  (%5.25)

FRANKLIN CAPITAL: 2.098.000 LOT ( %5.25)

KAP açıklaması ise şu şekilde:

"Şirket’in çıkarılmış sermayesinin 136.000.000 TL’den 160.000.000 TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 24.000.000 TL nominal değerli 24.000.000 adet B grubu pay ile ortak satış kapsamında 16.000.000 TL nominal değerli 16.000.000 adet B grubu pay olmak üzere toplam 40.000.000 TL nominal değerli 40.000.000 adet B grubu pay halka arz edilmiştir.

Şirket paylarının halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 46,50 TL olarak açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 1.860.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.
Halka arzda; halka arz edilen 40.000.000 TL nominal değerli payların 7,7 katına denk gelen 307.900.862 TL nominal değerli talep gelmiştir. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 6,0 katı, Grup Çalışanlarının tahsisat tutarının yaklaşık 2,2 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 14,0 katı ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 5,0 katı talep gelmiştir."

Editör: Ceyda Güven