Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. (ECZYT) bilançosunu açıkladı!

Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. (ECZYT) Gelir Özeti:

Satışlar ve Brüt Kar: Ne yazık ki, verilerde satışlar ve brüt karla ilgili bilgi bulunmuyor, bu nedenle bu konuda bir değerlendirme yapılamamaktadır.

Borsa İstanbul’da Tedbir Kararı Kaldırılan 9 Hissede Yatırımcılara Özgürlük! Borsa İstanbul’da Tedbir Kararı Kaldırılan 9 Hissede Yatırımcılara Özgürlük!

Esas Faaliyet Karı ve FAVÖK: Esas faaliyet karı, 2023/9 döneminde 330.305.000 TL olarak kaydedilmiş ve 2022/9 dönemine göre %97'lik büyük bir artış göstermiştir. Ancak FAVÖK (Fakat Amortismanlar ve Faiz Öncesi Kar) negatif bir değer olan -13.354.000 TL olarak kaydedilmiştir, bu da olumsuz bir finansal göstergeyi temsil ediyor.

Net Dönem Karı: Net dönem karı, 2023/9 döneminde 555.256.000 TL olarak kaydedilmiş ve 2022/9 dönemine göre %57'lik bir artış yaşanmıştır. Bu, şirketin dönem sonu karının arttığını gösterir.

Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. (ECZYT) Bilanço Özeti:

Dönen Varlıklar ve Duran Varlıklar: Dönen varlıklar %9'luk bir artışla 624.721.000 TL'ye yükselirken, duran varlıklar %1 artışla 8.872.074.000 TL olarak kaydedilmiştir. Şirketin varlık tabanı büyümüş durumda.

Finansal Borçlar: Finansal borçlar %4 azalışla 91.000 TL'ye düşmüştür. Bu, şirketin finansal borçlarını azalttığını gösterir.

Net Borç: Net borç %9 azalışla -624.171.000 TL olarak kaydedilmiştir. Bu, şirketin net borç pozisyonunun azaldığını ve pozitif bir duruma geçtiğini gösterir.

Özkaynaklar: Özkaynaklar %1 artışla 9.349.870.000 TL olarak kaydedilmiştir. Bu, şirketin özkaynaklarını hafifçe artırdığını gösterir.

Bu verilere dayalı olarak, şirketin gelirler ve karlılık açısından iyi bir performans sergilediği görülmektedir, ancak FAVÖK negatif bir değere işaret ediyor, bu da operasyonel olarak bazı zorlukların olduğunu gösterir. Bilanço tarafında ise varlık tabanındaki büyüme ve finansal borçlardaki azalma olumlu işaretlerdir. Şirketin finansal durumu karmaşık gibi görünüyor.