Üzerinden Tedbirleri Kalkan 4 Hisse! Üzerinden Tedbirleri Kalkan 4 Hisse!

Mehmet Şimşek :" Programımızın önemli bir hedefi de piyasa koşulları elverdiği ölçüde uluslararası rezerv birikimini sağlamaktır. 26 Mayıs’ta 98.5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervleri, 30 Haziran’da 108.6 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. Aynı dönemde net rezervler ise 14.2 milyar dolar iyileşme göstermiştir. Son dönemde rezervlerde gözlenen bu hızlı artış cesaret vericidir. Merkez Bankası rezerv artışına katkı sağlayacak rasyonel politikaların yanı sıra ülkemize ilave dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımız da hızla devam etmektedir. İyileşmenin devamı için gereken adımları atmaya devam edeceğiz. " şeklinde tweetledi. Önümüzdeki günlerde de sıkı para politikasının devam ediceği tahmin edilirken Faiz kararları soru işaretleri uyandırmakta . 

Editör: Burhanettin Ercuman