Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hakim pay sahibi konumundaki Alfa Kazan Enerji ve Çevre Yatırımları A.Ş., şirket portföyünde bulunan Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmeyen hamiline yazılı B Grubu paylarını canlandırma adımını attı. Alfa Kazan Enerji, Alfa Solar'ın çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %2,99'unu temsil eden 11.039.999 TL nominal değerdeki 11.039.999 adet B grubu hamiline yazılı payların, Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görebilmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde gerekli başvuruları gerçekleştirdi.

Dev Bedelsiz! 100 lot 1909 lot olacak! Dev Bedelsiz! 100 lot 1909 lot olacak!

Bu stratejik kararın temelinde, Alfa Solar'ın büyüme ve yatırımlarına destek olma amacı bulunmaktadır. Söz konusu payların, gelecekte gerçekleştirilecek işlemlerle zaman içinde kısmen veya tamamen satılabilmesi öngörülmekte ve bu durum, Alfa Solar'ın esnek bir finansal yapıya kavuşmasını sağlayacaktır.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformunda Yaptığı Açıklama:

Şirketimiz Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hakim pay sahibi Alfa Kazan Enerji ve Çevre Yatırımları A.Ş. tarafından Şirketimize aşağıdaki açıklama ulaştırılmıştır.

''Şirketimiz Alfa Kazan Enerji ve Çevre Yatırımları A.Ş. ("Şirket"), Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Alfa Solar") sermayesinde sahip olduğu Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmeyen hamiline yazılı B Grubu paylarından, Alfa Solar'ın çıkarılmış sermayesinin toplamda yaklaşık %2,99'una tekabül eden, her biri 1,00 TL ve toplamda 11.039.999 TL nominal değerde 11.039.999 adet B grubu hamiline yazılı paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görebilmesi için gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK") nezdinde gerekli başvuruları gerçekleştirmiştir.

  Söz konusu payların, Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görebilir nitelikte paya dönüşümüne ilişkin bu karar, payların kısmen veya tamamen, gelecekte yapılabilecek birden çok işlemle, zaman içinde satılmasına yönelik bir imkân oluşturmak suretiyle Şirketimizin Alfa Solar'ın büyümesine ve yatırımlarına olan desteğinin devamı hususunda Şirketimize bir esneklik sağlanmasını hedeflemektedir. Söz konusu payların satılması halinde Şirketimiz, söz konusu satıştan elde edilecek net gelirleri, (bunlarla sınırlı olmamak üzere) Alfa Solar'a hissedar kredisi olarak ve/veya Alfa Solar'ın %99 oranında hakim ortağı olacağı yeni kurulacak bir bağlı ortaklığına, hissedar kredisi olarak ve/veya emisyon primli sermaye artırımı yapılmak suretiyle aktarmak niyetindedir ve söz konusu net gelirler, Alfa Solar tarafından yatırımların finansmanında kullanılacaktır.

Bu aşamada Şirketimiz tarafından potansiyel pay satışlarına ilişkin herhangi bir karar verilmemiş olup; gerekmesi halinde, kamuoyuna gerekli bilgilendirmeler gecikmeksizin yapılacaktır.''

Kamuya saygıyla duyurulur.

Editör: Abdurrahman Zougari