Enerji devi 5'e katlıyor! 500 lot 2500 olacak!

3 Nisan'da bedelsiz sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuran Naturel Yenilenebilir Enerji Şirketi'nin (NATEN), bedelsiz sermaye artırımını hatırlayalım;

Şirket Açıklaması

Yönetim Kurulumuzun 15.03.  2023 tarihli toplantısında,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6 ncı maddesinin 6 ncı fıkrasında yer alan "Her tür iç kaynak ile kar payının sermayeye ilave edilmesi suretiyle ve birleşme, bölünme ve benzeri genel kurul kararı gerektiren işlemler neticesinde, her bir tavan kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere kayıtlı sermaye tavanı aşılabilir." hükmü çerçevesinde;

1. Şirketimizin, 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı; 33.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 30.671.972,41 TL kar payı ve 101.328.027,59 TL iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle toplam 132.000.000 TL % 400,00 oranında artırılarak, 165.000.000 TL‘ye çıkarılmasına,    

2. İhraç edilecek payların, Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye ve Hisselerin Nevi başlıklı 6.maddesine göre, mevcut 3.000.000 A Grubu Nama pay yazılı (TRENATU00018) paylara 12.000.000,00 A Grubu Nâma Pay (TRENATU00018), 30.000.000 B Grubu Hamiline yazılı (TRENATU00026) paylara, 120.000.000,00 TL B Grubu Hamiline (TRENATU00026) pay şeklinde ihraç edilmesine,   

3. Bu karar kapsamında başta Sermaye Piyasası Kurulu,  Borsa  İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere, ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve bunun için gerekli tüm dokümanların hazırlanmasına,

4.Bedelsiz sermaye  artırım başvurusu, 2022 yılı mali bilançolarının 2022 yılı olağan genel kurulunda onaylanması kaydı ile gerçekleştirilmesine,

Oy birliği ile karar verilmişti.

Söz konusu Yönetim Kurulu Kararına istinaden; Şirketimiz sermayesinin 33.000.000 TL'den 165.000.000 TL'ye çıkarılması kapsamında ihraç belgesinin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinin tadil edilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na 03/04/2023 tarihinde başvuru yapılmıştır.

Tarih ne zaman?

Geçtiğimiz günlerde bedelsiz sermaye artırımı için  Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuran NATEN'de bedelsiz  sermaye artırımı henüz SPK'dan onay almadı.

Kaç lotunuz olacak?

500 lot %400 artırıldığı takdirde elinizde tam 2.500 lot olur.

Nasıl hesaplanır?

* Mevcut Lot Sayınız: Elinizde bulunan, bölünmeden önceki lot sayınızı temsil eder.

* Bölünme Oranı: Şirketin açıkladığı Rüçhan Hakkı Kullanım Oranıdır ve yüzdeyle (%) ifade edilir.

SPK Onayladı! Bedelsiz Sonrası Lotlarınız Katlanacak! SPK Onayladı! Bedelsiz Sonrası Lotlarınız Katlanacak!

*   Hisse Fiyatı: Bu hesaplama hissenin bölündüğü günün bir önceki seansındaki Ağırlıklı Ortalama Fiyatına göre yapılmaktadır.

* Elde Edilecek Lot Miktarı: Mevcut Lot Miktarı x (Bölünme Oranı/100)

* Bölünme Sonrası Yeni Fiyat: Bölünme Öncesi Fiyat / (1+(Bölünme Oranı/100))

Bedelsiz sermaye artırımı nedir, hisseyi nasıl etkiler?

Bedelsiz sermaye artırımı, şirketlerin mevcut hissedarlarına yeni hisse senetleri ücretsiz olarak dağıtarak, şirketin sermayesini artırmasını sağlayan bir yöntemdir. Bu şekilde, mevcut hissedarlar ellerindeki payları artırırken, şirketin sermayesi de güçlenir.

Bedelsiz sermaye artırımı, şirketin hisse senetlerine etki edebilir. Eğer bir  şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacağını duyurursa ve hisse senedi talebi değişmezse, hisse senetlerinin fiyatı düşebilir çünkü hisse senetlerinin arzı artar. Ancak talep artarsa, hisse senetlerinin fiyatında yükseliş de gözlenebilir.

Bu tür bir sermaye artırımı aynı zamanda şirketin kontrolünün değişmesine veya mevcut hissedarların haklarının azalmasına yol açabilir. Bununla birlikte, bedelsiz sermaye artırımı sonucunda mevcut hissedarların ellerinde daha fazla hisse senedi olması, daha yüksek bir kâr potansiyeli sunabilir.

Sonuç olarak, bedelsiz sermaye artırımı, şirketin sermayesini güçlendirirken mevcut hissedarların elindeki payları da artırır. Ancak, hisse senetlerinin fiyatı üzerindeki etkisi piyasa koşullarına ve şirketin bedelsiz sermaye artırımına ilişkin beklentilere bağlı olarak değişebilir.