Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NTGAZ)'dan KAP'a yeni bildirim geldi. Muş İli Bulanık İlçesi'nde toplam kurulu gücü 18.761,08 kWp olan bir Güneş Enerji Santrali'nin ("GES") inşa edilmesi için Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin ilgili 5/1h maddesi kapsamında bir çağrı mektubu verildi.

Bu GES yatırımı ile yıllık 33.942 MWs elektrik üretilmesi hedefleniyor ve yatırımın 2024 yılının son çeyreği içinde tamamlanarak devreye alınması planlanıyor. Bu, enerji üretimi ve çevresel sürdürülebilirlik açısından olumlu bir adım olarak değerlendirilebilir.

KAP Açıklaması:

Yatırımcılar Dikkat: 61 Fon %100 Üzeri Kazanç Sağlıyor! Yatırımcılar Dikkat: 61 Fon %100 Üzeri Kazanç Sağlıyor!

"Muş İli Bulanık İlçesi'nde toplam kurulu gücü 18.761,08 kWp olacak şekilde Güneş Enerji Santrali ("GES") yapımına ilişkin olarak, Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin ilgili 5/1h maddesi kapsamında Şirketimize Çağrı Mektubu verilmiştir. GES Yatırımı ile yıllık 33.942 MWs elektrik üretilmesi ve yatırımın 2024 yılının son çeyreği içerisinde tamamlanması ve devreye alınması öngörülmektedir. 

  GES yatırımlarımız ile ülkemizin temiz enerji üretimine destek olunması, doğanın korunması ve Şirketimizin karbon nötr hedeflerine katkı sağlanması amaçlanmakta ilaveten doğa dostu enerji üretimi ile maliyet tasarrufu sağlanması ve verimliliğimizin arttırılması hedeflenmektedir. 

  Bu hedeflere uygun olarak üretilecek elektriğin, öncelikli olarak 10 (on) tesisimizin elektrik ihtiyacının tamamını karşılaması, fazlasının ise ilgili düzenlemeler uyarınca ilgili kurumlarca verilecek izne tabi olmak üzere şebekeye verilmesi planlanmaktadır. Şirketimizce Yatırım Teşvik Belgesi için de başvuru yapılacak ve gelişmeler kamuoyuyla paylaşılmaya devam edilecektir.

Saygılarımızla,"

Editör: Bengüsu Ogelman