Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ), 2023 finansal yılı sonuçlarını açıkladı. Şirketin satış gelirleri, bir önceki yıla göre %15 azalarak 20.018.347.000 TL'ye düşerken, brüt karı %13 azalışla 1.469.129.000 TL olarak gerçekleşti. Buna karşın, esas faaliyet karında %118'lik bir artış kaydedilerek 3.279.240.000 TL'ye ulaşıldı, net dönem karı ise %19 artarak 3.101.599.000 TL oldu.

Şirketin bilançosuna bakıldığında, dönen varlıkların bir önceki çeyreğe göre %28 artışla 11.574.567.000 TL'ye, duran varlıkların ise %92 artışla 31.349.488.000 TL'ye yükseldiği görülüyor. Toplam varlıklar, %69'luk bir artışla 42.924.055.000 TL'ye ulaştı. Finansal borçlar %97 artarak 1.376.721.000 TL olurken, net borç pozisyonu neredeyse sabit kaldı. Özkaynaklar ise %33 artışla 16.310.730.000 TL'ye ulaştı.

2023 yılı, AHGAZ için karışık sonuçlarla dolu bir yıl olarak kayıtlara geçti. Satışlardaki düşüş ve FAVÖK'teki azalma bazı zorluklara işaret etse de, esas faaliyet karı ve net dönem karındaki önemli artışlar, şirketin bu zorlukları yönetme ve karlılığını artırma konusunda başarılı olduğunu gösteriyor. Dönen varlıklar, duran varlıklar ve toplam varlıklardaki artışlar, şirketin mali sağlamlığının iyileştiğini ve varlık yapısının genişlediğini ortaya koyuyor.

Milyonlarca TL'Lik İhalede Birinci Oldu! Milyonlarca TL'Lik İhalede Birinci Oldu!

Finansal borçlardaki artış, şirketin yatırımlarını finanse etmek amacıyla daha fazla borçlandığını gösterse de, net borç pozisyonunun stabil kalması borçların yönetilebilir olduğuna işaret ediyor. Özkaynaklardaki büyük artış ise, şirketin sermaye yapısının ve değerinin güçlendiğini gösteriyor.

Editör: Feriha Bahçuvan