TÜPRAŞ Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) bilançosunu açıkladı! 

TÜPRAŞ Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) Özet Gelir ve Bilanço:

Satışlar: Şirketin satışları 382.368.716.000 TL olarak gerçekleşmiş ve %5 artmış. Bu, şirketin gelirlerinin hafif bir artış gösterdiğini göstermektedir.

Brüt Kar: Brüt kar 64.274.093.000 TL olarak gerçekleşmiş ve %48 artmış. Bu artış, şirketin satış gelirlerini karşılayan maliyetleri daha iyi yönettiğini ve brüt kar marjını artırdığını göstermektedir.

Esas Faaliyet Karı: Esas faaliyet karı 46.483.461.000 TL olarak gerçekleşmiş ve %59 artmış. Esas faaliyet karı, şirketin ana iş faaliyetlerinden elde ettiği karı temsil eder. Yüksek artış, şirketin ana işlerinde daha fazla kar elde ettiğini göstermektedir.

FAVÖK (Faiz, Amortisman, Vergi Öncesi Kar): FAVÖK, 56.519.567.000 TL olarak gerçekleşmiş ve %46 artmış. FAVÖK, bir şirketin operasyonel performansını ölçmek için kullanılır ve finansal kararlar alırken önemli bir gösterge olarak kabul edilir. Bu artış, şirketin operasyonel verimliliğinin arttığını gösteriyor.

Net Dönem Karı: Net dönem karı 35.271.565.000 TL olarak gerçekleşmiş ve %50 artmış.

Dönen Varlıklar: Dönen varlıklar 196.665.762.000 TL olarak gerçekleşmiş ve %53 artmış. Dönen varlıklar, şirketin kısa vadeli ödeme taahhütlerini karşılamak için kullanabileceği varlıkları temsil eder. Yüksek artış, şirketin likiditesinin güçlendiğini gösterir.

Duran Varlıklar: Duran varlıklar 54.433.334.000 TL olarak gerçekleşmiş ve %2 artmış. Duran varlıklar, şirketin uzun vadeli yatırımları ve varlıklarıdır. Artış, şirketin uzun vadeli büyüme stratejilerine yatırım yaptığını göstermektedir, ancak artış oranı daha düşüktür.

Finansal Borçlar: Finansal borçlar 33.354.883.000 TL olarak gözükmekte ve %8 azalmış. Bu, şirketin finansal borçlarını azalttığını gösterir. Negatif bir artış, borçların azaldığını ve şirketin daha az borçlu hale geldiğini gösterir.

Net Borç: Net borç -53.265.801.000 TL olarak gerçekleşmiş ve %428 azalmış. Negatif bir net borç, şirketin nakit ve likidite pozisyonunun borçlarını aştığını ve finansal olarak daha sağlam hale geldiğini gösterir.

Özkaynaklar: Özkaynaklar 71.853.782.000 TL olarak gerçekleşmiş ve %6 artmış. Bu, şirketin sahip olduğu değerin arttığını ve öz sermayesinin büyüdüğünü gösterir. Yüksek özkaynaklar, şirketin finansal sağlığının güçlendiğinin bir göstergesidir.

A1 Portföy Yüklü miktarda AGROT Hissesi Alımı Gerçekleştirdi A1 Portföy Yüklü miktarda AGROT Hissesi Alımı Gerçekleştirdi