TÜPRAŞ Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) bilançosunu açıkladı! 

TÜPRAŞ Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) Özet Gelir ve Bilanço:

Satışlar: Şirketin satışları 382.368.716.000 TL olarak gerçekleşmiş ve %5 artmış. Bu, şirketin gelirlerinin hafif bir artış gösterdiğini göstermektedir.

Brüt Kar: Brüt kar 64.274.093.000 TL olarak gerçekleşmiş ve %48 artmış. Bu artış, şirketin satış gelirlerini karşılayan maliyetleri daha iyi yönettiğini ve brüt kar marjını artırdığını göstermektedir.

Esas Faaliyet Karı: Esas faaliyet karı 46.483.461.000 TL olarak gerçekleşmiş ve %59 artmış. Esas faaliyet karı, şirketin ana iş faaliyetlerinden elde ettiği karı temsil eder. Yüksek artış, şirketin ana işlerinde daha fazla kar elde ettiğini göstermektedir.

FAVÖK (Faiz, Amortisman, Vergi Öncesi Kar): FAVÖK, 56.519.567.000 TL olarak gerçekleşmiş ve %46 artmış. FAVÖK, bir şirketin operasyonel performansını ölçmek için kullanılır ve finansal kararlar alırken önemli bir gösterge olarak kabul edilir. Bu artış, şirketin operasyonel verimliliğinin arttığını gösteriyor.

Net Dönem Karı: Net dönem karı 35.271.565.000 TL olarak gerçekleşmiş ve %50 artmış.

Dönen Varlıklar: Dönen varlıklar 196.665.762.000 TL olarak gerçekleşmiş ve %53 artmış. Dönen varlıklar, şirketin kısa vadeli ödeme taahhütlerini karşılamak için kullanabileceği varlıkları temsil eder. Yüksek artış, şirketin likiditesinin güçlendiğini gösterir.

Duran Varlıklar: Duran varlıklar 54.433.334.000 TL olarak gerçekleşmiş ve %2 artmış. Duran varlıklar, şirketin uzun vadeli yatırımları ve varlıklarıdır. Artış, şirketin uzun vadeli büyüme stratejilerine yatırım yaptığını göstermektedir, ancak artış oranı daha düşüktür.

Finansal Borçlar: Finansal borçlar 33.354.883.000 TL olarak gözükmekte ve %8 azalmış. Bu, şirketin finansal borçlarını azalttığını gösterir. Negatif bir artış, borçların azaldığını ve şirketin daha az borçlu hale geldiğini gösterir.

Halka Arzdan  101.648.000 TL'lik Zarar! Halka Arzdan 101.648.000 TL'lik Zarar!

Net Borç: Net borç -53.265.801.000 TL olarak gerçekleşmiş ve %428 azalmış. Negatif bir net borç, şirketin nakit ve likidite pozisyonunun borçlarını aştığını ve finansal olarak daha sağlam hale geldiğini gösterir.

Özkaynaklar: Özkaynaklar 71.853.782.000 TL olarak gerçekleşmiş ve %6 artmış. Bu, şirketin sahip olduğu değerin arttığını ve öz sermayesinin büyüdüğünü gösterir. Yüksek özkaynaklar, şirketin finansal sağlığının güçlendiğinin bir göstergesidir.

Editör: Abdurrahman Zougari