Bu özet gelir tablosu, Galata Wind Enerji A.Ş. (GWIND) 2023 ve 2022 yıllarındaki mali performansını karşılaştırmak için kullanılıyor. İşte bu verilerin bazı önemli yorumları:

  1. Satışlar: Şirket, 2023 yılında 1.071.749.000 TL ciro elde etti. Bu, önceki yıla göre %24'lük bir artışı temsil ediyor. Satışlardaki bu artış, şirketin gelirlerini artırdığını gösteriyor. Ancak, artış oranı önceki yıllara göre daha düşük.

    Deniz Yatırım, Coca-Cola İçecek İçin Hedef Fiyatını Güncelledi Deniz Yatırım, Coca-Cola İçecek İçin Hedef Fiyatını Güncelledi
  2. Brüt Kar: Brüt kar, satış gelirleri ile satılan mal maliyeti arasındaki farkı gösterir. 2023 yılında 804.736.000 TL brüt kar elde edildi ve önceki yıla göre %15 arttı. Brüt kar marjındaki artış, şirketin ürün veya hizmetlerini daha verimli bir şekilde ürettiğini gösteriyor.

  3. Esas Faaliyet Karı: Esas faaliyet karı, şirketin ana işi ile ilgili gelir ve giderleri yansıtır. 2023 yılında 1.052.289.000 TL esas faaliyet karı elde edildi ve önceki yıla göre %27 arttı. Bu, şirketin temel iş faaliyetlerinde önemli bir gelişme kaydettiğini gösteriyor.

  4. FAVÖK (Faiz Amaortisman Vergi Öncesi Kar): 2023 yılında 813.503.000 TL olan FAVÖK, önceki yıla göre %11 arttı. FAVÖK, şirketin fayda amaçlı olmayan faaliyetlerden önceki karını gösterir. Artış, işletmenin operasyonel karlılığını artırdığını göstermektedir.

  5. Net Dönem Karı: 2023 yılında 805.935.000 TL net dönem karı elde edildi. Ancak, bu, önceki yıla göre %1'lik küçük bir düşüşü temsil ediyor. Net dönem karındaki bu düşüş, şirketin net karlılığının azaldığını göstermektedir.

Bu verilere dayanarak, şirketin 2023 yılında gelirlerini artırdığı ve operasyonel karlılığını artırdığı görülmektedir. Ancak, net dönem karındaki düşüş dikkat çekiyor.

Editör: Bengüsu Ogelman