Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALFAS), bağlı ortaklığı Alfasolar Teknoloji Yatırımları A.Ş. aracılığıyla enerji izleme ve yönetim çözümleri sunan INAVITAS Enerji Anonim Şirketi'nin sermayesinin %30'unu devralmak üzere bir anlaşma imzalandığını açıkladı.

Bu devralma, sermaye artırımı ve mevcut payların devralınması yoluyla gerçekleşecek olup, toplamda 6.500.000 ABD Doları devir bedeli ve 6.000.000 ABD Doları emisyon primli sermaye artırımı ile 12.500.000 ABD Doları yatırım bedeli karşılığında gerçekleşeceğini bildirdi.

Yatırım kapsamında Alfasolar Teknoloji, INAVITAS Enerji Anonim Şirketi'ne yapılacak 6.000.000 ABD Doları tutarındaki sermaye katkısının önemli bir bölümünü kullanarak Avrupa ve ABD pazarında büyümeyi hedeflemekte ve fonların yeni ürün geliştirme süreçlerinde kullanılmasını planlamakta.

Bu işlem, Rekabet Kurulu onayının alınmasının ardından kapanış koşullarının sağlanmasıyla tamamlanacaktır. Alfa Solar Enerji Sanayi (ALFAS), yatırımcılarını ve kamuyu bu önemli gelişme konusunda bilgilendirmiş ve INAVITAS Enerji Anonim Şirketi'ne ilişkin tanıtım sunumunu paylaştı.

Dev Bedelsiz! 100 lot 1909 lot olacak! Dev Bedelsiz! 100 lot 1909 lot olacak!

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformunda Yaptığı Açıklama:

Şirketimiz Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") bağlı ortaklığı Alfasolar Teknoloji Yatırımları A.Ş. ("Alfasolar Teknoloji") tarafından enerji izleme ve yönetim çözümleri ile iştigal eden INAVITAS Enerji Anonim Şirketi sermayesinin %30'una tekabül eden bir bölümünün, sermaye artırımı ve mevcut payların devralınması suretiyle Alfasolar Teknoloji tarafından toplamda 6.500.000 ABD Doları devir bedeli ve 6.000.000 ABD Doları emisyon primli sermaye artırımı yapılmak suretiyle 12.500.000 ABD Doları yatırım bedeli karşılığında edinilmesi hususunda, INAVITAS Enerji Anonim Şirketi'nin mevcut pay sahipleri ile bir pay alım ve iştirak sözleşmesi imzalanmıştır.

Pay devir ve sermaye artırımı işlemlerinin, Rekabet Kurulu'ndan alınacak onayın ardından tüm kapanış koşullarının yerine getirilmesini takiben tamamlanması ve söz konusu işlemlerle bağlantılı olarak; Alfasolar Teknoloji'nin, sermaye artırımı ve pay devri suretiyle INAVITAS Enerji Anonim Şirketi'ne ortak olması hedeflenmektedir.

Yatırım kapsamında INAVITAS Enerji Anonim Şirketi'ne Alfasolar Teknoloji tarafından yapılması planlanan 6.000.000 ABD Doları tutarlı sermaye katkısının önemli bir bölümü ile Avrupa ve ABD pazarında büyüme hedeflenmekte ve söz konusu fonların, yeni ürün geliştirme süreçlerinde kullanılması planlanmaktadır.

INAVITAS Enerji Anonim Şirketi'ne ilişkin tanıtım sunumu, işbu bildirimimiz ekinde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.

Kamuya saygıyla duyurulur.

Editör: Abdurrahman Zougari