Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAGEN), 16 Kasım 2023 tarihinde KAP'a yaptığı açıklamada, YEKA Antalya-3-19 Güneş Enerjisi Santrali (GES) Yatırım Projesi için T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen ÇED(Çevresel Etki Değerlendirmesi) Olumlu kararını duyurdu.

Proje, 15 MWm/10 MWe kapasitesiyle dikkat çekiyor.

Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. (ONRYT) Halka Arz İçin Hazır: Tüm Detaylar! Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. (ONRYT) Halka Arz İçin Hazır: Tüm Detaylar!

KAP Açıklaması:

"T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - Enerji İşleri Genel Müdürlüğü ("İdare") ile Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") arasında Osmaniye-2 (22,5 MWm/15 MWe), Burdur-2 (22,5 MWm/15 MWe), Batman-2 (22,5 MWm/15 MWe), Antalya-3 (15 MWm/10 MWe), Ankara-2 (30 MWm/20 MWe), Aksaray-2 (15 MWm/10 MWe), Ankara-1 (30 MWm/20 MWe); toplam 157,50 MWm/105 MWe  kapasite tahsisine ilişkin YEKA-G3 Kullanım Hakkı Sözleşmelerinin ("Sözleşme") imzalandığı 1 Temmuz 2021 tarihli KAP açıklamamızda duyurulmuştu.

İmzaladığımız Sözleşmeler kapsamında Şirketimiz tarafından her bir bağlantı bölgesi için Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları önerilmiştir. İdare tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, Burdur-2-1 ve Osmaniye-2-4 için önerilen alanların uygun bulunduğu İdare'nin 10.01.2022 tarihli yazısı ile, Aksaray-2-8 ve Antalya-3-19 için önerilen alanların uygun bulunduğu İdare'nin 31.05.2022 tarihli yazısı ile ve Batman-2-6 için önerilen alanların uygun bulunduğu İdare'nin 04.07.2022 tarihli yazısı ile Şirketimize bildirilmişti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından Önlisansları verilmiş olan Burdur-2-1, Osmaniye-2-4, Antalya-3-19 ve Batman-2-6 projeleri için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreçleri başlatılmış olup, Burdur-2-1 ve Osmaniye-2-4 projelerimiz için 12.09.2023 tarihinde T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu' Kararı verilmişti

16.11.2023 tarihinde (bugün) Antalya-3-19 (15 MWm/10 MWe) projemiz için T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu' Kararı verilmiştir.

Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur."

Editör: Bengüsu Ogelman