ASTOR ENERJİ A.Ş., 15.12.2023 tarihinde KKTC'de yerleşik bir müşterisi ile gerçekleştirdiği transformatör satış sözleşmesi kapsamında 1.450.000 USD (Birmilyondörtyüzellibin Amerikan Doları, 42.097.560 Türk Lirası, TCMB satış kuru alınmıştır.) tutarında anlaşma sağlamıştır. Söz konusu sözleşmenin 2022 yılı hasılata oranı ise %0,57 olarak belirlenmiştir.

ASTOR ENERJİ A.Ş., bu önemli ticaret anlaşmasını kamuoyu ve yatırımcıları ile paylaşarak, şirketin faaliyetlerine dair önemli gelişmeler hakkında bilgilendirme sağlamıştır. Yatırımcılar ve kamunun dikkatine sunulan bu bilgilendirme, ASTOR ENERJİ A.Ş.'nin iş stratejileri ve gelir profili hakkında bilgi edinilmesine olanak tanımaktadır. 

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformunda Yaptığı Açıklama:

Şirketimiz, KKTC'nde yerleşik bir müşterimiz ile 15.12.2023 tarihinde 1.450.000 USD (Birmilyondörtyüzellibin Amerikan Doları, 42.097.560 TürkLirası, TCMB satış kuru alınmıştır.) tutarında Transformatör satış sözleşmesi imzalamıştır.

Temettü Dağıtımı: Logo Yazılım'dan %400 Artış! Pay Başına 4 TL! Temettü Dağıtımı: Logo Yazılım'dan %400 Artış! Pay Başına 4 TL!

Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılata oranı % 0,57'dir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla

Editör: Abdurrahman Zougari