Astor Enerji A.Ş. yaptığı iki anlaşmayı duyurdu.

Anlaşmaların toplam değeri tam olarak 147.223.906 TL değerinde.

Kamu aydıntma platformunda yaptığı duyuruya göre şirketin Bulgaristan'da yerleşik özel bir firma ile Kuzey Makedonya'da devreye alınmak üzere, 29.09.2023 tarihinde  90.043.824 TL  tutarında, Güç Transformatörü, satış sözleşmesi imzalanmış.

%733.33 Sermaye Artırımı! %733.33 Sermaye Artırımı!

Kamu aydıntma platformunda yaptığı bir diğer duyuruya göre de  29.09.2023 tarihinde MAST ENERJİ ve TEKNOLOJİ A.Ş. ile Dominik Cumhuriyeti'nde devreye alınmak üzere Güç Transformatörü alımı konusunda  57.180.082 TL tutarında sözleşme imzalamıştır.

Şirketin kendi açıklaması ise bu şekildedir:

Şirketimiz,

Bulgaristan'da yerleşik özel bir firma ile Kuzey Makedonya'da devreye alınmak üzere, 29.09.2023 tarihinde 3.120.000- EUR (Üçmilyonyüzyirmibin Avro, 90.043.824.- TürkLirası TCMB Satış Kuru alınmıştır.) tutarında, Güç Transformatörü, satış sözleşmesi imzalamıştır.

Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılata oranı % 1,21' dir.

29.09.2023 tarihinde MAST ENERJİ ve TEKNOLOJİ A.Ş. ile Dominik Cumhuriyeti'nde devreye alınmak üzere Güç Transformatörü alımı konusunda 2.085.000.- USD (İkimilyonseksenbeşbin USD, 57.180.082.- TürkLirası TCMB Satış Kuru alınmıştır.) tutarında sözleşme imzalamıştır.

Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılata oranı % 0,77' dir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla

Editör: Abdurrahman Zougari