Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.(GENIL), Kolay Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.,  ile lisanssız güneş enerjisi santrali projesi için başarılı bir anlaşma imzaladı.

Proje, 4.84 MW kurulu güç kapasitesine sahip olacak ve toplamda 13 MW üzerinde güneş enerjisi santrali kurulumunu içerecek. Yatırımın 4,000,000 ila 4,100,000 USD arasında olması bekleniyor.

Yeşil enerji projelerine olan bu yatırım, sürdürülebilir enerji üretimine katkı sağlayacak ve şirketin enerji portföyünü genişletecek. 

KAP Açıklaması:

"Şirketimizin Yozgat ili Çekerek ilçesinde sahip olduğu arazi üzerinde Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim tesisi projesi için yapılan ÇED başvurusu sonucunda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından "ÇED gerekli değildir" kararı verildiği tarafımızca kamuoyuna 30.10.2023 tarihinde (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211586) duyurulmuştu.

12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Resmi Gazete‘ de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında Şirketimizce Çamlıbel Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'ne söz konusu yönetmeliğin 5.1.h maddesine göre yapılan Lisanssız Üretim Güneş Enerjisi Santrali başvurumuz kabul edilmiş olup, bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu tarafımıza iletilmiştir.

İşbu Güneş Enerjisi Santrali Yatırımı için Kolay Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile  06/11/2023 tarihinde anlaşma imzalanmış olup, projenin faaliyete geçmesi için 4.000.000,00 – 4.100.000,00 USD seviyesinde yatırım öngörülmektedir.

Bu proje kapsamında 4,84 MW kurulu güç kapasitesinde Güneş Enerjisi Santrali'nin kurulumu gerçekleştirilecektir.

Bu projeyle birlikte şirketimizin sahip olacağı Güneş Enerjisi Santrallerinin toplam kurulu gücü 13 MW üzerine çıkacaktır.

Projeye ve sürece ilişkin olarak ortaya çıkabilecek yeni gelişmeler SPK II-15.1 Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Ülker'in Yönetim Kurulu Üyesi Değişiyor! Ülker'in Yönetim Kurulu Üyesi Değişiyor!

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, metinler arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama metni esas kabul edilecektir."

Editör: Bengüsu Ogelman