ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. temettü kararını açıkladı.

Şirket 01.01.2022- 31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide mali tablolarından ve 2022 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre oluşan tablolar çerçevesinde Vergi Usul Kanunu esaslarına göre hazırlanan mali tablolarında dağıtılabilir kar rakamlarının değerlendirilmesi sonucunda 2022 yılı hesap dönemine yönelik dönem karının dağıtılmayarak şirketin özkaynaklarında bırakılması hususunun Genel Kurul'da onaya sunulmasına toplantıda bulunanların oy birliği ile karar verildiğini açıkladı.

 Şirket tarihi boyunca yalnızca bir kez 2015 yılında temettü ödemesi yaptı.

Bu açıdan bakılırsa şirketin temettü alışkanlığının olmadığını söylemek yanlış olmaz.

Ama  geçmiş dönem verileri, geleceğe dönük kesin bir hüküm içermek için yeterli olmadığını belirmek gerek.

Şirketin Kamuyu Aydunlatma Platformunda Yaptığı Açıklama:

''Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve AS Bağımsız Denetim ve YMM Anonim Şirketi (Nexia International) tarafından denetlenen 01.01.2022- 31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide mali tablolarından ve Şirketimizin 2022 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre oluşan tablolar çerçevesinde Vergi Usul Kanunu esaslarına göre hazırlanan mali tablolarında dağıtılabilir kar rakamlarının değerlendirilmesi sonucunda 2022 yılı hesap dönemine yönelik dönem karının dağıtılmayarak şirketin özkaynaklarında bırakılması hususunun Genel Kurul'da onaya sunulmasına toplantıda bulunanların oy birliği ile karar verilmiştir.''

Piyasalarda kritik gün! 28.03.2024 Forex Bülteni Piyasalarda kritik gün! 28.03.2024 Forex Bülteni
Editör: Abdurrahman Zougari