ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. kayıtlı sermaye tavanı içinde yer alan 200.000.000 TL'lik sermayesini 260.000.000 TL'ye çıkarmak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştu.

Başvuru, SPK tarafından onaylanarak 22 Kasım 2023 tarihli SPK bülteninde duyuruldu. Şirket yönetimi, 28 Kasım 2023'te toplandı ve bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihini 29 Kasım 2023 olarak belirledi.

Katlandıkça Katlanan Sanayi Şirketinden 30 Milyonluk İş Anlaşması! Katlandıkça Katlanan Sanayi Şirketinden 30 Milyonluk İş Anlaşması!

KAP Açıklaması:

"Şirketimizin, 200.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde; 64.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 47.039.770,84 TL'si kar payı ve 148.960.229,16 TL'si iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 260.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 196.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinin tadil metnine uygun görüş verilmesi amacıyla 03.04.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmış ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı, 22.11.2023 tarih ve 2023/74 sayılı SPK bülteninde duyurulmuştur.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 28.11.2023 tarihinde toplanarak, bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihinin 29.11.2023 olarak belirlenmesine, bu işlemlerle ilgili olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) başvurulmasına, oy birliğiyle karar vermiştir.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

Editör: Bengüsu Ogelman