Finyad Başkanı Bahçuvan yetkililere şu çağrılarda bulundu.

Ülkemizde yaşanan deprem ile birlikte, borsadan hisse senedi alan yatırımcılar da büyük bir panik dalgası altında kalarak büyük zararlara uğramışlardır. Yaşanan bu acı olayı bir fırsata çevirerek, vatandaşımızın hisse senetlerini çok ucuza elinden almak ve Türkiye’de bir ekonomik krizi tetiklemek için çaba sarfedenler olduğu da açıktır.
Bu süreçte devlet ve ekonomi yönetiminin alması gereken acil tedbirler bulunmaktadır. Bunlardan bazılarını burada sıralamak istiyorum.

1. Borsadaki şirketlerin borsada geri alım yapması limitleri arttırılmalı ve vergisel teşvik sağlanmalıdır.
2. Önümüzdeki bir sene boyunca şirketlerin borsada yaptığı alım ve satımlarda vergi olmamalıdır.
3. Kredili pozisyonlarda faiz oranı, Merkez Bankası reeskont faizini 5 puan aşmamalıdır. Bu konuda aracı kurumlara kaynak sağlanmalıdır.
4. Önümüzdeki üç aylık dönemde borsadan alınacak hisse senetlerinden elde edilecek temettü bir yıl vergiden muaf olmalıdır.
5. Varlık fonu portföyünde olan şirketlerden geri alım yapabilmelidir.
6. Eyt bireysel emeklilik fonu kurulmalı, Eyt’den emekli olacakların maaşlarının yüzde 10’u ile bu fona yatırım yapılmalıdır. Bu fona vergisel teşvik sağlanmalıdır. İsteyen eyt’liler fonu satıp parasını tahsil edebilmelidir.
7. Bireysel emeklilik sistemine ilişkin dönemsel bir süper teşvik sağlanmalı, üç ay içerisinde borsadan alım yapan fonlara devlet katkısı arttırılmalıdır.
8. Deprem nedeniyle oluşabilecek ekonomik bir sıkıntının boyutunun Türkiye ekonomisine zararının ekonomik bir krizi tetiklemeyeceği kamuoyuna bilimsel notlarla aktarılmalıdır.
9. Yurtdışında yaşayan Türkler ve Türkiye dostları ile bağlantıya geçilerek uluslararası yardım kampanyalarının düzenlenmesi sağlanmalıdır. Bu kapsamda sosyal medyaya ilişkin özel birimler kurulup görevlendirilmelidir. 

Ayrıca Bahçuvan, Borsadaki işlemler açısından da hafta sonuna kadar işlemlerin depo şartıyla uygulanmasına ve borsadaki algoritmaya dayalı robotik işlemlerin (özellikle iki aracı kurum tarafından yapılan) bir ay süreyle durdurulması gerektiğini de ekledi.

Türkiye Bankacılık Sektörünün Finansal Raporu! Türkiye Bankacılık Sektörünün Finansal Raporu!

                                                                                                       Finansal Yatırımcılar Derneği Başkanı                                                                                                                                                                     ALİ BAHÇUVAN

Editör: Sekna Karaca