Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda bugün A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.'nin FORTE halka arzı için fiyat tespit raporuna ilişkin analist raporu yayınlandı.

Halka Arz Sonuçlandı! Kaç Lot Düştü? Halka Arz Sonuçlandı! Kaç Lot Düştü?

Şirket’in değerlemesinde “İndirgenmiş Nakit Akımları” %70 ve “ Benzer Şirket Çarpanları” %30 ağırlıklandırılarak şirketin öz sermaye değeri 714.000.000 TL olarak hesaplanmıştır. Buna göre, çıkarılmış sermayesi 45.000.000 TL olan Şirketin halka arz pay başına değeri 15,87 TL olarak hesaplanmıştır. %23,6 halka arz iskontosu sonrasında ise şirketin öz sermaye değeri 545.000.000 TL, pay başına değer ise 12,12 TL olarak hesaplanmıştır.

Sonuç olarak,
- Fiyat tespit raporunda şirket ve faaliyet gösterilen sektör hakkında yeterince aydınlatıcı bilgilerin
yatırımcıya sunulduğu,
- Fiyat tespit raporunda Şirket değerlemesi için kullanılan hesaplamaların, kurumların genel
değerlendirme ve değerleme yapmalarına olanak verecek ölçüde net ve anlaşılır şekilde verildiği,
- Sektör dinamikleri ve değişkenleri dikkate alındığında yurt içi ve yurt dışı çarpan analizinde kullanılan
şirketlerin faaliyet konularının Şirket’in faaliyetleriyle uyumlu olduğunu
- Değerleme yöntemleri içerisinde Benzer Şirket Çarpanları ve İndirgenmiş Nakit Akımları
Yöntemlerine yer verilmiş olmasının özellikle nakit akımlarının ve diğer operasyonel faaliyetlerin
halka arz fiyat seviyesine olan etkisinin gözlenmesine katkı sağladığını,
- İNA’ya %70, Benzer Şirket Çarpanlarına %30 ağırlık verilmesini,
- Çarpan değerlemesinde EV/EBITDA, F/K çarpanlarının kullanılmasını uygun bulmaktayız.
- A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak Fiyat Tespit Raporunda yer alan verilerin gerçeği tam
olarak yansıtmış olduğu varsayımı altında ayrıca mali ve hukuki bir inceleme yapmamış bulunuyoruz.


Özetle, %23,6 seviyesinde uygulanan iskonto oranıyla 12,12 TL seviyesinde tespit edilen hisse başına fiyat düzeyinin makul olduğu sonucuna ulaşmış bulunmaktayız.

Editör: Feriha Bahçuvan