Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (TDGYO) Yönetim Kurulu Üyeleri 09 Kasım 2023 tarihinde payların geri alınması kararı aldındığı açıklandı.

Şirket hisselerinin üzerinde yaşanan piyasa hareketlerini stabil hale getirmek, fiyat dalgalanmalarının önlenmesi ile sağlıklı hareket etmesine katkıda bulunmak ve şirketin pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla pay geri alımı yapılmasına karar verdiğini açıkladı.

Pay geri alım programının azami bir yıl geçerli olacak şekilde belirlendi.

Pay geri alımı için ayrılabilecek azami fon tutarının şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere 40.000.000 TL olarak ve geri alınacak azami hisse adedinin ise 3.000.000 lot olarak belirlendiği açıklandı.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformunda Yaptığı Açıklama:

Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeleri 09 Kasım 2023 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen kararları almışlardır;

Hisselerimizin üzerinde yaşanan piyasa hareketlerini stabil hale getirmek, fiyat dalgalanmalarının önlenmesi ile sağlıklı hareket etmesine katkıda bulunmak ve şirketimiz pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla pay geri alımı yapılmasına, Pay geri alım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 5' inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları uyarınca ve i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı dikkate alınarak duyuruların gerçekleştirilmesine,

a)Pay geri alım programının azami 1 (bir) yıl geçerli olacak şekilde belirlenmesine,

b)Pay geri alımı için ayrılabilecek azami fon tutarının şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere 40.000.000 TL olarak ve geri alınacak azami hisse adedinin ise 3.000.000 adet (3.000.000 TL Nominal) olarak belirlenmesine,

c)İşbu karar kapsamında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve pay geri alımına ilişkin kararın ilk Genel Kurul'un onayına sunulması dahil her türlü iş ve işlem için Şirket Yönetiminin yetkilendirilmesine,

Holding Şirketinden ŞOK Temettü Kararı! Holding Şirketinden ŞOK Temettü Kararı!

Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Pay Gerimi Nedir? Neden Yapılır?

Hisse geri alımı, şirketlerin geri satın alınan hisse senetlerini iptal ederek sermayelerini azaltmak için kendi hisselerini geri satın aldıkları bir hissedar ödeme şeklidir. Tedavüldeki hisse sayısı düşerken, hissedarların şirketteki payları ve gelecekteki temettülerden alacakları tutar artar.

Editör: Abdurrahman Zougari